ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 74-11-13
+375 (152) 72-39-60
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)

ООО "Зет"
г. Гродно, ул. Замковая, 4.
УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
05.08.2019

Закачивается сезон летнего отдыха 2019 года и уже предложение на отдых 2020 года в польском курортном городе Леба.

02.08.2019
02 августа 2019 года подписан Указ Президента об объединении двух безвизовых зон Бреста и Гродно.
01.07.2019

В Белосток в на регулярных рейсах. Гродно-Белосток-Гродно.

28.06.2019

Уже традиционно, один раз в год, перед Рождеством, RELAX тур "Путешествие в земной рай"
Всего одна поездка, всего 40 мест. Приглашаем всех желающих посетить Буковину Татшанску с проживанием и отдыхом в отеле с комплексом термальных источников 13-17.12.2019 года.

22.12.2017

22 декабря 2017 года подписан Указ о продлении с 01 января 2018 года действия безвизового въезда "GrodnoVisaFree"

Калькулятор валют НБРБ

Курсы валют в банках г.Гродно на www.ecopress.by Сколько стоит топливо в Белоруссии Цена топлива в Белоруссии
Яндекс.Погода

Bezwizowy wjazd na Białoruś. Pytania i odpowiedzi

 

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

 grodno_panorama_zimoy.jpg

Pytanie: Co to jest pozwolenie na bezwizowy wjazd na Białoruś?

Odpowiedź: Jest to Dokument uprawniający do zwiedzania, który umożliwia zwiedzanie Parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. Gwarantuje turyście wjazd na ten teren i otrzymanie zarezerwowanych usług turystycznych. Usługi turystyczne należy zamówić w biurze podróży, które też wystawi dokument umożliwiający wjazd. W przypadku przybycia na Białoruś przez lotnisko „Mińsk” można podróżować w ciągu 5 dni po całym terenie Białorusi bez ograniczeń, wystarczy nabyć tylko bilet.

Pytanie: Kto wystawia ten dokument?

Odpowiedź: Certyfikowany operator turystyczny - biuro podróży, które organizuje wycieczkę i posiada certyfikat uprawniający do świadczenia tego typu usług.

Pytanie: Czy powyższe pozwolenie na wjazd jest płatne?

Odpowiedź: Należy opłacić koszta usług turystycznych, zawierające też koszt załatwienia bezwizowego wjazdu. Cenę tych usług każda firma turystyczna określa samodzielnie.

Pytanie: Co jest potrzebne do załatwienia danego dokumentu?

Odpowiedź: Należy złożyć wniosek w biurze podróży, wskazując własne dane osobowe, zarezerwować potrzebne usługi turystyczne i omówić warunki płatności. Następnie firma turystyczna kieruje do Straży Granicznej odpowiednią informację, a do zamawiającego wjazd – Dokument do okazania na przejściu granicznym. Taki wniosek można złożyć na przykład w naszej firmie na stronach: w języku rosyjskim, angielskim lub polskim. W celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek jest pożądane przysłanie kopii strony paszportu, zawierającej zdjęcie.

Pytanie: Jak długo trwa załatwienie wjazdu bezwizowego na Białoruś?

Odpowiedź: Po załatwieniu z klientem wszystkich formalności, związanych z organizacją wjazdu, biuro podróży przekazuje Straży Granicznej dane dotyczące wjeżdżających turystów. Turysta może wjeżdżać na przejście graniczne przez 24 godz. po otrzymaniu przez Straż Graniczną jego danych osobowych.

Pytanie: Czy turysta musi czekać na odpowiedni dokument od firmy turystycznej czy może od razu jechać na przejście graniczne?

Odpowiedź: Dokument musi być otrzymany pocztą elektroniczną i wydrukowany na papierze. Jego należy okazać przed funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Pytanie: Czy trzeba zachować Dokument – zezwolenie na wjazd, wystawiony przez biuro podróży przy powrocie z Białorusi?

Odpowiedź: Obowiązkowo. Dokument należy mieć przy sobie w okresie całej podróży i okazywać go na żądanie uprawnionego organu kontroli. W wypadku utraty Dokumentu można wydrukować go ponownie lub zwrócić się do biura podróży, by operator turystyczny wystawił jego duplikat.

Pytanie: Co można zwiedzać w czasie podróży? 

Odpowiedź: Obszar w granicach ruchu bezwizowego. Strefę przygraniczną można zwiedzać tylko po otrzymaniu specjalnej przepustki.

Pytanie: Obywatele jakich krajów mogą wjeżdżać bez wizy?

Odpowiedź: Obywatele 77 krajów świata zgodnie z wykazem. Wjazd jest możliwy wyłącznie ze strony Polski i Litwy przez określone przejścia graniczne i przez porty lotnicze miast Grodno i Brześć. 

Pytanie: Czy Dokument uprawniający do zwiedzania terenu Białorusi bez wizy daję 100% gwarancję wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Podobnie, jak przy wjeździe do krajów strefy Schengen, ostateczna decyzja o wjeździe takiej czy innej osoby na Białoruś należy do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Decyzja ta nie zależy czy turysta wjeżdża na podstawie wizy, czy na podstawie Dokumentu, uprawniającego do bezwizowego pobytu na terenie Republiki Białoruś.  

Pytanie: Czy jest określony minimalny okres ważności paszportu przy załatwieniu bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 30 Ustawy Republiki Białoruś nr 105-3 z dn. 4.01.2010 r. „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców na terytorium Republiki Białoruś” paszport musi być ważny nie mniej niż 90 dni przed przewidywanym wyjazdem cudzoziemca z Republiki Białoruś.

Pytanie: Jakie jeszcze przyczyny mogą spowodować zastosowanie wobec cudzoziemca zakazu wjazdu do Republiki Białoruś?

Odpowiedź: Wobec cudzoziemca może być zastosowany zakaz wjazdu do Republiki Białoruś, jeżeli:

 • Cudzoziemiec naruszył na przejściu granicznym zasady przekroczenia granicy państwowej RB lub przepisy celne. Zakaz obowiązuje do usunięcia naruszenia.
 • Cudzoziemiec jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Republice Białoruś lub innym państwie za popełnienie przestępstwa, jeżeli Kodeks Karny Republiki Białoruś kwalifikuje popełniony przez cudzoziemca czyn, jako przestępstwo i jeżeli kara nie została odbyta lub anulowana.
 • Cudzoziemiec podczas pobytu w Republice Białoruś został skazany w trybie administracyjnym na karę grzywny i nie uiścił jej w terminie, określonym ustawowo w Republice Białoruś.
 • Cudzoziemiec nie jest w stanie okazać środki płatnicze, niezbędne do pokrycia kosztów jego pobytu w Republice Białoruś oraz wyjazdu z jej terenu lub nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania w trybie i kwocie ustalonej przez Radę Ministrów RB.
 • Pobyt cudzoziemca w Republice Białoruś jest sprzeczny z interesem bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś, zagraża porządkowi publicznemu, zdrowiu, moralności, prawom i wolności obywateli Republiki Białorusi i innych osób.
 • Cudzoziemiec znajduje się na liście osób, których wjazd do Republiki Białoruś jest zakazany lub niepożądany.

Pełną listę ograniczeń, dotyczących wjazdu można znaleźć w art. 30 Ustawy RB RB nr 105-3 "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Pytanie: W jakim celu można wjechać na podstawie Dokumentu, uprawniającego do bezwizowego wjazdu?

Odpowiedź: Dokument daje prawo wjechać w celu turystycznym. Jeśli jedzie się w innym celu, to należy otrzymać wizę. Wyjątek może stanowić kierowca autokaru, który przewozi turystów, wjeżdżających bez wizy do zwiedzania strefy ruchu bezwizowego. Wykonuje on swoje obowiązki służbowe, ale w tym wypadku wizy nie potrzebuje.

Pytanie: Jeżeli cel wjazdu – to turystyka, czy obowiązkowo zamawiać usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wjazd jest uważany za turystyczny, jeżeli zamówione są co najmniej dwie usługi turystyczne.

Pytanie: Jeśli wjeżdżający ma w Grodnie znajomych i nie potrzebuje wyżywienia i zamieszkania, czy obowiązkowo zamawiać usługi turystyczne?

Odpowiedź: Wjeżdżający bez wizy musi zamówić w firmie co najmniej dwie usługi turystyczne. Jeśli jedzie do znajomych i usług nie potrzebuje, to powinien załatwić wizę na podstawie zaproszenia.

Pytanie: Jakie to mogą być usługi?

Odpowiedź: Różne, od zwiedzania muzeów do załatwienia noclegów i wyżywienia.

Pytanie: Proszę uściślić, czy konieczna jest rezerwacja noclegów przez biuro turystyczne, czy też można zarezerwować noclegi samodzielnie, na przykład przez booking.com? 

Odpowiedź: Nie ma konieczności rezerwować te usługi przez biuro. Można tę sprawę załatwiać we własnym zakresie. Ale w tym wypadku należy zarezerwować w biurze podróży minimum dwie inne usługi turystyczne. Jakie to będą usługi – turysta ustala bezpośrednio z biurem.

Pytanie: Na ile dni można przyjechać?

Odpowiedź: Do 10 dni, ale można też i na jeden dzień bez noclegu. Ilość dni pobytu omawia się z biurem – organizatorem wycieczki i podaje się w dokumentach.

Pytanie: Jeżeli Dokument pozwala turyście wjechać na 10 dni, czy może on wjechać na podstawie tegoż Dokumentu dwa razy?

Odpowiedź: Nie. Na podstawie jednego Dokumentu wystawionego przez biuro, można wjechać tylko jeden raz.

Pytanie: Czy można dostać od razu kilka takich dokumentów na przyjazd do Grodna i ile czasu można przebywać na Białorusi?

Odpowiedź: Nie ma specjalnych reguł zabraniających lub ograniczających ilość dokumentów na bezwizowy wjazd do Grodna w celu turystycznym. Przy każdej wizycie jednak termin pobytu nie powinien przekraczać 10 dni. Istnieje Regulamin, który określa, że obcokrajowiec może przebywać na terenie Białorusi do 90 dni w ciągu roku bez otrzymania pozwolenia na pobyt tymczasowy.

Pytanie: Co można zwiedzić bez wizy?

Odpowiedź: Teren zwiedzania zależy od sposobu przyjazdu na Białoruś: 

 • Przy przyjeździe do Parku „Kanał Augustowski” są dostępne do zwiedzania: 
  • m. Grodno;
  • Grodzieńskirejon obwodu grodzieńskiego. 
     
 • Przy przyjeździe do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” są dostępne do zwiedzania:  
  • m. Brześć;
  • Brzeski rejon obwodu brzeskiego;
  • Żabinkowski rejon obwodu brzeskiego;
  • Kamieniecki rejon obwodu brzeskiego;
  • Prużański rejon obwodu brzeskiego;
  • Świsłocki rejon obwodu grodzieńskiego.

Pytanie: Czy na drogach jest zaznaczona strefa pobytu bezwizowego?

Odpowiedź: Przy wyjeździe ze strefy pobytu bezwizowego są zainstalowane specjalne znaki, informujące o końcu strefy pobytu bezwizowego. Wyjeżdżać poza strefę pobytu bezwizowego nie wolno.

Pytanie: Poprzez jakie punkty graniczne można przyjechać w ramach ruchu bezwizowego? 

Odpowiedź: To zależy od miejsca pobytu, które jest przewidziane w programie podróży turystycznej i odnotowane w Dokumencie wjazdowym. 

 • Zwiedzić strefę Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:
  • Sezonowe dla uproszczonego ruchu granicznego:
   • „Lesnaja” / „Rudawka”
   • „Priwałka” / „Szwendubre”
  • Drogowe:
   • „Bruzgi” / „Kuźnica Białostocka”
   • „Priwałka” / „Rajgardas”
  • Kolejowe:
   • „Grodno” / „Kuźnica Białostocka”
  • Lotnicze:
   • Port Lotniczy „Grodno”. 
     
 • Zwiedzić strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:
   
  • Drogowe:
   • „Brześć” / „Terespol”
   • „Domaczewo” / „Sławatycze”
   • „Piesczatka / „Połowce"
  • Uproszczonego ruchu:
   • „Piererow” / „Białowieża”
  • Kolejowe:
   • „Brześć” / „Terespol”
  • Lotnicze:
   • Port Lotniczy „Brześć”.

Pytanie: Jak działają wymienione wyżej przejścia graniczne? 

Odpowiedź: Przejścia „Lesnaja” / „Rudawka” i „Priwałka” / „Szwendubre” – to przejścia rzeczne, które są czynne w okresie od 1 maja do 30 września. Punkt uproszczonego ruchu granicznego „Piererow” / „Białowieża” jest przejściem dla pieszych, czynnym w ciągu całego roku w określonych godzinach. Wszystkie drogowe przejścia graniczne są czynne całodobowo i codziennie, natomiast godziny pracy przejść kolejowych są dostosowane do rozkładu jazdy pociągów. 

Pytanie: Czy można wjechać przez przejście z Polski, a powrócić przez przejście do Litwy i odwrotnie?

Odpowiedź: To jest możliwe. Można wjechać do Grodna z Polski, przebywać kilka dni w Grodnie, a następnie wyjechać przez granicę z Litwą. 

Pytanie: Czy jest wymóg przekraczania granicy w określonym punkcie kontroli granicznej? 

OdpowiedźPrzekraczać granicę można na każdym z wyznaczonych wyżej przejść granicznych. Przy sporządzeniu dokumentów nie wymaga się podania punktu kontroli granicznej i dlatego podróżny może sam wybrać sobie trasę.

Pytanie: Czy można w ramach ruchu bezwizowego przyjechać na Białoruś, w tym do Grodna pociągiem?

Odpowiedź: To jest możliwe. Nowe regulacje w sprawie ruchu bezwizowego w myśl postanowień Dekretu nr 462 Prezydenta Republiki Białoruś dopuszczają wjazd na Białoruś, w tym do Grodna poprzez kolejowe przejście graniczne.

Pytanie:  Czy z Warszawy, Białegostoku czy Wilna można jechać każdym autobusem?

Odpowiedź: Niestety nie. Prosimy uważnie sprawdzać trasy kursowania autobusów. Cześć autobusów z Polski do Grodna jadą poprzez punkt kontroli granicznej „Brzostowica” / „Bobrowniki”, a z Wilna – poprzez punkt kontroli granicznej „Bieniakonie” / „Šalčininkai”. Przyjazd do Grodna na warunkach ruchu bezwizowego poprzez te przejścia jest niemożliwy. Przyjechać można tylko poprzez przejścia graniczne wydzielone do zwiedzania stref bezwizowych. 

Pytanie: Czy trzeba wypełniać kartę migracyjną?

Odpowiedź: Obowiązkowo. Przy wyjeździe druga połowa tej karty zabiera się przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Za utratę karty grozi mandat.

Pytanie: Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, który przekracza granicę z Białorusią, musi być obecny właściciel tegoż samochodu? Czy w samochodzie z zagraniczną rejestracją, podróżującym po terenie Republiki Białoruś, jest konieczna obecność jego właściciela? Czy dopuszcza się podróżowanie pojazdem na mocy notarialnego upoważnienia?

Odpowiedź: Przy przekroczeniu granicy Republiki Białoruś i podróżowaniu po jej terenie samochodem obecność właściciela pojazdu nie jest konieczna. Nie potrzebne jest także notarialne upoważnienie wypisane przez formalnego właściciela pojazdu. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że służba celna ma prawo zatrzymać wjeżdżające auto do kontroli w celu ustalenia czy nie znajduje się ono w bazie kradzionych. Z reguły największe zainteresowanie wywołują drogie i nowe pojazdy, wjeżdżające bez właściciela lub auta, których właściciel niedawno zmienił się.

Pytanie: Czy jest wymóg zameldowania się w służbie migracyjnej?

Odpowiedź: Dla cudzoziemców przebywających na terenie Republiki Białoruś dłużej niż 5 dni, za wyjątkiem niedzieli, świąt państwowych i innych, ustanowionych i ogłoszonych przez Prezydenta RB, jako dni wolne od pracy, aktualny jest obowiązek zameldowania się w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. W celu zameldowania się można zgłosić się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych. W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium lub innym ośrodku uzdrowiskowym czy gospodarstwie agroturystycznym zameldowania dokonuje administracja właściwego ośrodka. Obywateli Litwy, Łotwy i Estonii są zwolnieni z obowiązku meldunkowego. 

Pytanie: Jaką kwotą pieniędzy powinien dysponować cudzoziemiec na każdy dzień pobytu na terenie Republiki Białoruś?

Odpowiedź: W myśl „Regulaminu pobytu obywateli obcych państw i osób bez obywatelstwa na terenie Republiki Białoruś” obcokrajowiec musi posiadać sumę,  ekwiwalentną 2 stawkom bazowym (na dzień 01.01.20168 ta suma wynosi około 21 EUR).

Pytanie: Jakie dokumenty poza paszportem i Dokumentem uprawniającym cudzoziemca do zwiedzania strefy ruchu bezwizowego są potrzebne przy wjeździe do RB?

Odpowiedź: Każdy podróżny chcący skorzystać z ruchu bezwizowego powinien posiadać ważny paszport, środki finansowe w określonej wyżej kwocie na każdy dzień podróży, Dokument – zezwolenie na wjazd, a także ubezpieczenie podróżne. Polisę można wykupić w firmie ubezpieczeniowej lub w naszym biurze podróży przez Internet. Przy zakupie przez Internet cena polisy na 1-2 dni wynosi 4 EUR, na 3-4 dni – 6 EUR, na 5 dni – 8 EUR. W przypadku podróżowania autem należy wykupić ubezpieczenie „Zielona karta”.

Pytanie: Czy na Białorusi drogi są płatne?

Odpowiedź: Niektóre drogi na Białorusi są płatne i opłaca się je poprzez system BelToll. Przy wjeździe do Grodna przez przejście „Kuźnica” / „Bruzgi” droga od przejścia granicznego przez wieś Korobczyce do miasta jest bezpłatna. Uwaga! Odcinek drogi M-6 od wsi Strubka do wsi Kopciówka jest płatny!!! Przed podróżą autem należy obowiązkowo zaplanować trasę przejazdu i sprawdzić czy przechodzi ona po drogach płatnych.

Pytanie: Proszę podać, po jakich bezpłatnych drogach można dojechać do Grodna autem w trybie bezwizowym?

Odpowiedź: Ze strony Litwy drogą P-42: Przejście graniczne „Priwałka” – Kryniczne – Hoża – Zaryca – Grodno. Ze strony Polski: Przejście graniczne „Bruzgi” – zjazd z trasy M-6 około wsi Bruzgi – Korobczyce – Grodno. 

Pytanie: Czy można zabrać ze sobą psa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białoruś, zwierzęta domowe, w tym przeznaczone do polowania, sportu i turystyki, mogą być czasowo przywiezione na terytorium Unii Celnej przez osoby fizyczne z obcych krajów na okres czasowego pobytu bez uiszczania opłat celnych i podatków. Przywóz psów i kotów na terytorium Republiki Białoruś jest dopuszczony do użytku prywatnego w ilości nie więcej dwóch sztuk. 

Osoba fizyczna przewożąca swoje zwierzę podlegające kontroli weterynaryjnej, a zatem też odprawie celnej, ma kierować się przez "czerwony" korytarz, (jeśli istnieje układ techniczny podwójnego korytarza) oraz wypełnić 2 egzemplarze deklaracji celnej obowiązującej pasażerów. Jeden egzemplarz deklaracji pozostaje w gestii służby celnej, a drugi - w rękach pasażera. 

Wprowadzenie zwierząt na teren Białorusi jest dozwolony tylko pod warunkiem okazania odpowiednich certyfikatów weterynaryjnych i sanitarnych. Przede wszystkim, zaświadczenia o badaniu weterynaryjnym, poświadczonym przez miejscowy zakład weterynarii nie dłużej niż 5 dni przed wyjazdem. Ponadto należy okazać dokumenty, które potwierdzają, że zwierzę otrzymało wszystkie szczepienia potrzebne do podróży za granicą. Listę szczepień należy uzyskać w miejscowych klinikach weterynaryjnych. Szczepienia muszą być wykonane nie później niż 2 tygodnie przed wyjazdem.

Pytanie: Czy termin działania Ukazu jest ograniczony?

Odpowiedź: Ukaz nr 462 Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r. odnośnie ruchu bezwizowego cudzoziemców wszedł w życie w dniu 1.01.2018 r. i okres jego ważności nie jest ograniczony.

Dodatkowa informacja umieszczona jest na stronie… 
W wypadku powstania pytań, prosimy pisać na nasz adres elektroniczny…