ООО Зет
Туристические услуги, пассажирские перевозки

+375 (152) 55-33-33
+375 (152) 555-755
+375 (29) 772-39-60 (МТС)
+375 (29) 302-39-60 (Вел)


ООО "Зет" г. Гродно
ул. Калючинская, 21-208

УНП 500032557, зареги-
стрировано 15.12.2000 г.

Новости
27.05.2024

Выезды с 08 июня каждые 10 дней!

07.05.2024

Начат прием заявок и документов на поездку в Венгрию на термальные источники Хайдусобосло с возможностью открытия визы!

02.05.2024
Открытие визы при поездке в Польшу!
01.05.2024
Поездка на отдых на польскую Балтику с открытием визы Шенген. 
29.01.2024
Имеются свободные места на поездку в Венгрию на термальный курорт Хайдусобосло!

Bez wizy do Brześсia i Grodna w Republice Białoruś, BrestGrodnoVisaFree

польский ответы вопросы и ответы на русском английский на русском польский английский ответы

Новый замок в Гродно

Zapraszamy do Grodna!

 


 Zwiedzić Białoruś bez wizy!

Nie tak dawno to było marzeniem, dzisiaj jest to realne!

Od 23 października 2016 roku zgodnie z Ukazem Prezydenta Republiki Białoruś A. G. Łukaszenko cudzoziemcy otrzymali możliwość podróżowania do Republiki Białoruś bez wiz. Ukaz pozwolił istotnie ułatwić obywatelom innych krajów zwiedzanie starożytnego miasta Grodna, terenu rejonu grodzieńskiego oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Kanał Augustowski” w terminie do 5 dni.

W myśl następnego Ukazu teren ruchu bezwizowego został poszerzony przez utworzenie dodatkowo strefy bezwizowej „Brześć” (miasto Brześć, rejony: brzeski, żabinkowski, prużański, kamieniecki obwodu brzeskiego oraz rejonu świsłockiego obwodu grodzieńskiego). Termin pobytu w strefie bezwizowej został przedłużony do 10 dni.

W myśl Ukazu nr 300 z dn. 7 sierpnia 2019 r. zostały połączone z dniem 10 listopada 2019 r. strefy pobytu bezwizowego „Brześć” i „Grodno”, tworząc ogólne terytorium pobytu bezwizowego. Cudzoziemcy mogą przebywać na powyższym terytorium bez wiz w terminie do 15 dni.

Obywatele 73 krajów świata, którzy przedtem mogli podróżować do Republiki Białoruś na podstawie wiz, obecnie mogą przyjechać na terytorium „Grodno-Brześć” Republiki Białoruś bez wizy.

Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь

 Turyści indywidualni mogą podróżować do:

  • miasta Grodno i miasta Lida oraz rejonów: grodzieńskiego, brzostowickiego, wołkowyskiego, świsłockiego, szczuczyńskiego, lidzkiego, woronowskiego w obwodzie grodzieńskim;
  • miasta Brześć oraz rejonów: brzeskiego, żabinkowskiego, prużańskiego, kamienieckiego w obwodzie brzeskim.

Turyści w składzie grup zorganizowanych mogą poruszać się po całym terytorium obwodów grodzieńskiego i brzeskiego.

Podstawą do podróżowania bez wizy jest dokument o ustalonym wzorcu, wystawiany cudzoziemcom przez białoruskie biura podróży. Przyjazd cudzoziemca w celu turystycznym bez wizy jest możliwy pod warunkiem rezerwacji i opłacenia minimum dwóch usług turystycznych (zamieszkanie, wyżywienie, wycieczki itd.).

W celu uzyskania dokumentu, zezwalającego na pobyt bezwizowy, turysta musi zwrócić się do biura podróży, uprawnionego do wystawiania powyższych dokumentów. Wypełnić blankiet-wniosek, wskazując potrzebne usługi turystyczne. Na stronie naszego biura można wypełnić podobny wniosek w języku: rosyjskim, polskim lub angielskim. Wszystkie formalności można załatwić drogą elektroniczną, przebywając w dowolnym punkcie świata.

grodno_sovetskaya_ploshchad.jpg

 Wystarczy dokonać kilka prostych kroków:

Krok nr 1. Wypełnić wniosek. Wskazać w nim termin pobytu oraz pożądane usługi.

Krok nr 2. Wysłać wniosek. Jako załącznik do wniosku wysłać także kopię strony paszportu z paskiem do odczytu maszynowego (zdjęciem). Dotyczy to wszystkich uczestników podróży. Powyższe dokumenty można wysyłać na adres zet-g@ya.ru.

Krok nr 3. Otrzymać rachunek. Biuro ma wystawić drogą elektroniczną rachunek do dokonania płatności.

Krok nr 4. Dokonać płatności. Szczegółowo o metodach płatności z tytułu świadczenia usług – w rozdziale Opłata.

Krok nr 5. Otrzymać dokumenty. Dokumenty uprawniające do wjazdu do strefy ruchu bezwizowego są wystawiane w ciągu jednej doby (za wyjątkiem dni wolnych od pracy). Postawić własny podpis na blankiecie i zapoznać się z regulaminem, obowiązującym przy podróżowaniu po terenie Republiki Białoruś.

Uwaga! Przy rezerwacji minimalnego pakietu usług (koszt 20 EUR), wystarczy wysłać na adres zet-g@ya.ru 

  • kopię strony paszportu ze zdjęciem,
  • podać dokładnie termin pobytu,
  • potencjalne miejsce zamieszkania,
  • numer telefonu w miejscu zamieszkania.

parokhod_solomova_v_grodno.jpg

Uwaga! Przy wjeździe do Republiki Białoruś każdy turysta musi posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego, a w wypadku podróży samochodem – polisę „Zielona Karta”. Ubezpieczenie można wykupić przed wyjazdem w kraju zamieszkania, zwracając się do agencji ubezpieczeniowej lub do biura podróży uprawnionego do ubezpieczenia turystów, a także do agencji ubezpieczeniowej na przejściu granicznym. Podobną polisę można też wykupić w naszym biurze w trakcie sporządzenia dokumentów podróżnych.

Przy wjeździe do Republiki Białoruś bez wizy cudzoziemiec jest zobowiązany na przejściu granicznym:  

  • Okazać ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport);
  • Okazać dokument o wzorcu ustalonym, uprawniający do przekroczenia granicy bez wizy (wystawiony przez biuro podróży).

brest_tsentr.jpgSpis
państw, względem obywateli których 
ustala się bezwizowy tryb wjazdu i wyjazdu

1. Australia.
2. Republika Austriacka .
3. Republika Albania.
4. Księstwo Andora.
5. Antigua i Barbuda.
6. Barbados.
7. Królestwo Bachrain.
8. Królestwo Belgii.
9. Republika Bułgarii.
10. Bośnia i Hercegowina.
11. Republika Vanuatu.
12. Państwo-miasto Watykan.
13. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
      i Północnej Irlandii.
14. Węgry.
15. Republika Socjalistyczna Wietnam.
16. Republika Haiti.
17. Islamska Republika Gambii.
18. Republika Federalna Niemiec.
19. Republika Grecka.
20. Królestwo Danii.
21. Wspólnota Dominiki.
22. Republika Indii.
23. Republika Indonezji.
24. Irlandia.
25. Republika Islandii.
26. Królestwo Hiszpanii.
27. Republika Włoska.
28 Kanada.
29. Republika Cypr.
30. Republika Korea.
31. Państwo Kuwejt.
32. Republika Łotewska.**
33. Republika Libańska.
34. Republika Litewska.
35. Księstwo Liechtenstein.
36. Wielkie Księstwo Luksemburga.

37. Republika Macedonia.
38. Malezja.
39. Republika Malta.
40. Meksykańskie Stany Zjednoczone.
41. Sfederowane Stany Mikronezji .
42. Księstwo Monako.
43. Republika Namibia.
44. Królestwo Niderlandów.
45. Republika Nikaragui.
46. Nowa Zelandia.
47. Królestwo Norwegii.
48. Sułtanat Oman.
49. Republika Panama.
50. Republika Peru.
52. Republika Portugalska.
53. Rumunia.
54. Niezależne Państwo Samoa.
55. Republika San Marino.
56. Królestwo Arabii Saudyjskiej.
57. Republika Seychelles.
58. Saint Vincent i Grenadyny.
59. Republika Singapur.
60. Republika Słowacka.
61. Republika Słowenii.
62. Stany Zjednoczone Ameryki.
63. Wschodnia Republika Urugwaj.
64. Republika Fińska.
65. Republika Francuska.
66. Republika Chorwacja.
67. Republika Czeska.
68. Republika Chile.
69. Konfederacja Szwajcarska.
70. Królestwo Szwecji.
71. Republika Salwadoru.
72. Republika Estońska.***
73. Japonia.

** W tym osoby, posiadające status bezpaństwowca w Republice Łotewskiej.
*** W tym bezpaństwowcy, mieszkający na stale w Republice Estońskiej.

Więcej szczegółów odnośnie zwiedzania bez wizy miasta Grodna i Parku Turystyczno-Rekreacyjnego „Kanał Augustowski” można znaleźć na stronach: „Bezwizowy wjazd do Grodna. Pytania i odpowiedzi” oraz „Poradnik dla turystów, którzy wjeżdżają do Grodna bez wizy”.

Przydatną informację o Grodnie i jego zabytkach oraz wirtualne panoramy miasta można zobaczyć, jeżeli kliknąć na link…